» Startsida

» Konsulten

» Tjänster

» Top Team

» Samarbetspartners

» Kontakt

Tjänster

Coaching
Att coacha är att stödja en annan från ett nuläge till ett önskat läge. Detta sker vid ett antal individuella träffar där coachen styr processen framåt genom att hålla struktur, ställa frågor för att leda framåt, lyssna samt ge återkoppling. Mellan träffarna ges en del hemuppgifter som följs upp vid nästa återträff.

Coachande HR-mentor
Genom sin långa erfarenhet inom HR-området jobbar Ann-Britt specialiserat som HR-mentor för att kunna stödja processen i organisationen. Hon fungerar då som ett bollplank inom HR-området.

Teamutveckling
Att hjälpa team att antingen starta upp som team eller att utveckla sitt redan pågående samarbete.

Ledarutveckling
Att antingen ingå i ett längre uppdrag eller ansvara för delar av ett uppdrag.

Utvecklingssamtal/Svåra samtal/lönesamtal
Utbildning och träning.

Kick-off
Kortare eller längre inslag inom områden som teamutveckling, coacha dig själv etc. Vid dessa tillfällen kan en del teamspel även användas.

Kurser
Ann-Britt Andersson håller ett antal kurser som är öppna för alla.

- Coaching i ledarskapet
- Att coacha sig själv
- Rekryteringar med intervjumetodik
- Längre HR-utbildningar

Rekrytering
Sumero arbetar med hela rekryteringsuppdrag från kravprofil till introduktion. Vi går också in och gör delar av rekryteringen där uppdragsgivaren själv ansvarar för övriga delar, t.ex. att göra en bedömning vid sluturval.